Ti

Ti voljena
proljeće si moje
Taj lahor ljubavi
što u laticama čežnje prebiva
Zbog tebe ljubavi
daljine domom prozvah
Taj ocean beskrajni
gdje prebivaš
za put sebi postavih
I to srce moje odsad
tvojim daljinama pripada
Srce koje molitvom u noći
ćuva te i prati
Utisnuta si u mene
poput traga vječnosti
Ti ljubavi
poseban si pečat na duši mojoj .

Odgovori